Navigation

Telefoon: 023 - 55 15 489

WERKGEVERS

Meer deskundigheid helpt verzuim voorkomennew-btn-download

De vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd heeft gevolgen voor u als werkgever –of als medewerker P&O of HR. Termen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn u niet onbekend, u denkt na over beleid om de oudere werknemer zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk te laten doorwerken.

Daarbij wordt echter niet altijd gedacht aan gehoorverlies. Terwijl toch één op de vijf mensen van boven de vijftig jaar te maken heeft met gehoorverlies en in aanmerking komt voor een hoorapparaat. Daarnaast zijn er medewerkers die op jongere leeftijd te maken hebben met slechthorendheid. Wist u dat 30.000 jongeren per jaar slechthorend worden?

Slechthorendheid waar adequaat mee wordt omgegaan, leidt tot afname van psychische vermoeidheid en geeft toename van de productiviteit. U kunt extra verzuim voorkomen door met passende communicatie- en copingstrategieën te werken. De werksituatie wordt daarmee voor uw medewerker sterk verbeterd. En voor uw gehele team, blijkt uit onderzoek.

Hooridee biedt een training voor werkgevers – en medewerkers P&O en HR – waar u nieuwe kennis opdoet over de consequenties van gehoorverlies op het werk en hoe u daarmee strategisch kunt omgaan. Hooridee beantwoordt uw vragen en geeft inzicht in de mogelijke middelen die u kunt inzetten. Samen met u maakt Hooridee een stappenplan en organiseert alle randvoorwaarden die nodig zijn voor optimale communicatie binnen uw bedrijf. Zo worden uw medewerkers productiever en voorkomt u extra verzuim bij uw medewerkers.

Adequaat omgaan met de slechthorende werknemer

Training op maat voor werkgever en medewerker P&O of HR

De training Adequaat omgaan met de slechthorende werknemer geeft u nieuwe inzichten en praktische handreikingen voor het werken en communiceren met uw slechthorende medewerker. U verkrijgt meer kennis over gehoorverlies en de consequenties daarvan voor uw medewerker. Het resultaat is dat u een hoorvriendelijker klimaat kunt realiseren op de werkvloer.

In overleg ontwikkelt Hooridee een training op maat. Zo bekijken we bijvoorbeeld samen met u hoe de werkruimte en de vergaderruimte zijn ingericht. Hoe valt het licht op de sprekers, hoe is de akoestiek en zijn er geluidsinstallaties aanwezig? Zijn deze ruimtes te optimaliseren? Of welke apparaten kunnen eventueel bijdragen aan gemakkelijker communiceren. Welke afspraken zijn aan te raden zodat de slechthorende werknemer zijn of haar werk goed kan doen? Uitgangspunt is een optimale, werkbare situatie voor alle partijen.

De werkgever, P&O- of HR-functionaris én de werknemer krijgen een toolkit met nieuwe kennis, techniek, communicatieve vaardigheden en ontspanningstechnieken die kunnen bijdragen aan een hooroplossing op de werkvloer. Door bewustwording en inzicht ontdekt u dat werken en gehoorverlies heel goed samen kunnen gaan.

Hooridee werkt samen met verschillende specialisten, die eventueel de juiste extra expertise kunnen leveren voor de realisatie van een hoorvriendelijk werkklimaat.

De training puntsgewijs

Doel:

 • adequaat en effectief communiceren met de slechthorende medewerker
 • specifieke vaardigheden voor de werkgever of personeelsfunctionaris
 • goede balans inschatten tussen belasting en belastbaarheid van de slechthorende medewerker
 • wat is nodig voor de medewerker om optimaal te kunnen functioneren op de werkvloer
 • stress, overbelasting en extra verzuim helpen voorkomen.

Dit leert u:

 • bewustwording van de betekenis en de consequenties van gehoorverlies
 • bewustwording van de misverstanden én de mogelijkheden in communicatie
 • casuïstiek
 • effectief en sensitief luisteren
 • spelregels en werkafspraken die de communicatie makkelijker maken
 • copingstrategieën
 • ontspanningstechnieken
 • specifieke communicatieve vaardigheden.

In-companytrainingen zijn mogelijk.
Inschrijven of meer informatie?
Mail naar info@hooridee.nl

Advies op locatie

U heeft te maken met risico’s voor gehoorverlies of mensen met slechthorendheid op de werkvloer. Wat kunt u doen om de communicatie te verbeteren en de medewerkers bewust te laten worden van wat gehoorverlies betekent voor een collega? Of voor henzelf. Om risico’s en mogelijkheden in kaart te brengen, komt Hooridee naar uw bedrijf en adviseert over verbeteringen op locatie. Die betreffen bijvoorbeeld het bewust kiezen en inrichten van de werkplek of akoestische aanpassingen. Maar ook het maken van werkafspraken voor optimale onderlinge communicatie. Of het opnemen van een hoortest in de reguliere health check.

Hooridee geeft tevens teamtrainingen binnen bedrijven, waarbij bewustwording van gevolgen van gehoorverlies uitgangspunt is. Zo’n training kan gaan over het voorkomen van gehoorschade door gebruik van gehoorbescherming. Over het ruimte bieden aan herhaling en uitleg van wat besproken wordt. En over een goed werkklimaat in de werk- en vergaderruimten en aandacht voor licht en akoestiek. Hooridee geeft daarnaast veel tips voor communicatie bij gehoorverlies. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gebaren, het verminderen van bijgeluiden en het iemand laten uitspreken.

Collega’s:

‘Ik realiseer me nu pas welke impact gehoorverlies heeft.’
‘Ik wist niet dat ook de beste hoorapparaten beperkingen kennen.’
‘Ik snap nu pas hoe enerverend een lunch of nieuwjaarsborrel moet zijn.’

Tips

Tips voor werkgevers
Wat kunt u doen of waar kunt u op letten als u te maken heeft met een slechthorende collega?

Enkele vergadertips:

 • Kies een ruimte met goede akoestiek dit vergroot voor iedereen het luistercomfort en concentratie- en opnamevermogen.
 • Zorg voor goed licht dit maakt het verstaan gemakkelijker.
 • Spreek 1 voor 1.
 • Zet de besproken kernpunten op een flip-over.
 • Denk aan extra’s om de verstaanbaarheid te vergemakkelijken zoals: akoestiek en specifieke hooroplossingen voor slechthorenden.
 • Bespreek met elkaar hoe een vergadering zo georganiseerd kan worden dat de communicatie en verstaanbaarheid voor iedereen optimaal is.
  Succes!