Incompany Training Gehoorverlies

Uit het rapport “Hearing loss – Numbers and costs” door Hear-it blijkt dat de totale kosten van onbehandeld gehoorverlies in Europa jaarlijks 185 miljard zijn. De daaruit voortkomende kosten van verminderde kwaliteit van leven zijn 130 miljard. Verminderde productiviteit, evenals verhoogde werkloosheid in deze groep, kosten in Europa jaarlijks 55 miljard.

In Europe as a whole, disabling hearing loss costs 216 billion Euros each year because of lower quality of life and lost productivity. To this must be added additional increased health care costs because of untreated hearing loss.

Incompany Training Gehoorverlies

Uit het rapport “Hearing loss – Numbers and costs” door Hear-it blijkt dat de totale kosten van onbehandeld gehoorverlies in Europa jaarlijks 185 miljard zijn. De daaruit voortkomende kosten van verminderde kwaliteit van leven zijn 130 miljard. Verminderde productiviteit, evenals verhoogde werkloosheid in deze groep, kosten in Europa jaarlijks 55 miljard.

In Europe as a whole, disabling hearing loss costs 216 billion Euros each year because of lower quality of life and lost productivity. To this must be added additional increased health care costs because of untreated hearing loss.

Incompany

Training gehoorverlies op de werkvloer

Waarom dit belangrijk is
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor preventie en gehoorbescherming.
Wij zien dat het matig gebruik van gehoorbescherming risico’s met zich meebrengt, namelijk toenemend gehoorverlies.
Ouderdomsslechthorendheid én het feit dat medewerkers langer door moeten werken, zorgen ervoor dat er tegenwoordig veel meer medewerkers zijn met gehoorverlies.

U als professional speelt hierbij een belangrijke rol. U kan deze medewerkers op tijd herkennen en stimuleren en zo wordt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid mogelijk.

Praktisch
Alle deelnemers krijgen de richtlijn gehoorverlies op de werkvloer. Er wordt gewerkt met filmpjes en aan de hand van interactieve opdrachten. Deze training is een dagdeel en wordt gegeven door twee trainers.

Preventie en duurzame inzetbaarheid met nieuwe kennis

Uit bovenstaand actuele rapport blijkt dat er 34 miljoen slechthorenden zijn. Van deze groep heeft maar 1 op de 3 een hooroplossing. In een open populatie in Nederland komt van de 50-plussers 1 op de 5 in aanmerking voor een hoorapparaat. Per jaar lopen meer dan 20.000 jongeren gehoorschade op. Voor deze groepen kan de bedrijfsarts zeker een verschil maken. 

Doel van deze training
De bedrijfsartsen en Arbo professionals leren aan de hand van een praktisch stappenplan de slechthorende medewerkers op tijd te signaleren en werkvloer gericht te begeleiden.

Duurzame inzetbaarheid
Deze training biedt de kennis voor de differentiaaldiagnose. Praktische tools voor gehoorverlies op de werkvloer, maakt het faciliteren van slechthorende medewerkers makkelijk en inzichtelijk. Met nieuwe kennis en unieke inzichten draagt u bij aan preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wat u krijgt
Wij werken aan de hand van de Hooridee richtlijn gehoorverlies op de werkvloer.

 •  U krijgt de nieuwste inzichten en kennis over de gevolgen van gehoorverlies.
 • U kent de signalen die wijzen op gehoorverlies.
 • U herkent de slechthorende medewerker direct in de spreekkamer en op de werkvloer.
 • U weet de routes voor adequaat onderzoek en diagnostiek.
 • U leert hoe u een audiogram kunt lezen en begrijpen.
 • U leert welke technische hooroplossingen er zijn voor optimaal verstaan in iedere werksituatie.
 • U weet hoe u de noodzakelijke herstelbehoefte kunt faciliteren.
 • U kent u de mogelijkheden die cruciaal zijn voor duurzame inzetbaarheid.

Waarom dit belangrijk is
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor preventie en gehoorbescherming.
Wij zien dat het matig gebruik van gehoorbescherming risico’s met zich meebrengt, namelijk toenemend gehoorverlies.
Ouderdomsslechthorendheid én het feit dat medewerkers langer door moeten werken, zorgen ervoor dat er tegenwoordig veel meer medewerkers zijn met gehoorverlies.

U als professional speelt hierbij een belangrijke rol. U kan deze medewerkers op tijd herkennen en stimuleren en zo wordt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid mogelijk.

Resultaat

 • U kunt uw cliënten adequaat de weg wijzen.
 • U heeft de inzichten en vaardigheden waarmee uw cliënten zich gesteund en begrepen voelen.
 • Met uw nieuwe kennis en aanpak kunnen uw cliënten optimaal presteren.
 • U kent de routes voor gerichte diagnostiek en de juiste hoortechniek.
 • U biedt een totaalpakket waarmee de slechthorende zich als een vis in het water voelt op de werkvloer.

Na afloop

 • Heeft u volop inspiratie;
 • Bent u bekend met alle vernieuwing op het gebied van gehoorverlies en werk;
 • Is alle kennis die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de slechthorende medewerker beschikbaar;
 • Nemen de kosten van extra verzuim en uitval af;
 • Gaat u open, doelgericht en inventief om met gehoorverlies op de werkvloer.

Uw nieuwe aanpak

 • vermindert het risico op overbelastingsklachten;
 • verbetert het eigen functioneren, de samenwerking en de communicatie
  voor iedereen;
 • draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • voorkomt extra verzuim en bespaart de kosten van uitval.

Offerte:
Mail naar
info@hooridee.nl voor een maatwerk voorstel met offerte.